Tuin & Park

Wij zijn gespecialiseerd, hebben de kennis en de apparatuur om uw machine te keuren.
Hiervoor geldt dat elk merk, type en soort machine mogelijk is.

Het periodiek keuren van bouwmachines, landbouw-, tuin- en parkmachines is verplicht gesteld sinds de invoering van de Arbowet. Veel bedrijven zijn o.a. ook VCA gecertificeerd en vanuit dit veiligheidssysteem is het periodiek keuren eveneens verplicht.

Op landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines is verschillende wetgeving van toepassing, onder andere:

  • Machinerichtlijn (CE-markering van na 1995)
  • Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (Richtlijn arbeidsmiddelen)
  • Regeling voertuigen van de wegenverkeerswet


Elke machine of gereedschap krijgt een keuringsrapport. In dit keuringsrapport wordt de machine op type, serie nummer en op een eventueel merkteken van de klant vermeld. Bij een probleem of afkeuring van de machine of het gereedschap zullen wij dit in overleg met u oplossen en kosteloos herkeuren.

Voor de KLTP keuring hanteren wij vaste prijzen, afhankelijk van het aantal te keuren machines.

Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan.